16 de junio de 2017

L'ou com balla | 2017

Ca l'Ardiaca - SafeCreative *1706162625578

Casa de l'Ardiaca - SafeCreative *1706162625578

Catedral de Barelona - SafeCreative *1706162625554

Catedral de Barcelona - SafeCreative *1706162625547

Església de Santa Anna - SafeCreative *1706162625530

Església de Santa Anna - SafeCreative *1706162625523

Museu Frederic Marès - SafeCreative *1706162625516